Venkateshwara Kalyana Utsavam

The Kalyana Utsavam was performed by priests from Tirumala, Tirupati https://www.youtube.com/watch?v=cQyOVxTAIyYhttps://www.youtube.com/watch?v=y2cAy665uXE